Oteller

Türkiye'deki tüm oteller ve Tatil köyleriSeyahat Acentesi ve Otel sikayetleri nereye yapilabilir?

Eklenme: admin Tarihi: 18/10/2010

Seyahat acentaları ve Oteller ile ilgili Tüketici şikayetleri için TURSAB’a şikayet etme hakkınız olduğunu biliyor musunuz?

Türkiye Seyahat Acentaları Birliği TÜRSAB, üye seyahat acentaları ile ilgili yapılan şikayet incelemeleri 1618 Sayılı Seyahat Acentaları Birliği ve Seyahat Acentaları Birliği Kanunu, Seyahat Acentaları Yönetmeliği, Birlik Yönetmeliği kapsamında inceleme ve değerlendirmeye alınmakta olup, acentalar hakkında yapılan şikayetler nedeni ile cevaplarının alınması ve bu cevaba ilişkin şikayetçilerin beyanlarından sonra Tüketici Otel Acenta ve Rehber ilişkileri Komitesinde değerlendirilerek sonuçlandırılmaktadır.

 4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu ve buna bağlı düzenlenen “Bilgi Edinme Hakkı Kanunun Uygulanmasına ilişkin Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik” hükümleri uyarınca yapılacak müracaatları değerlendirmek üzere Türkiye Seyahat Acentaları (TÜRSAB) bünyesinde aşağıda belirtilen adreste Bilgi Edinme Merkezi kurulmuştur. Posta ya da bizzat yapılacak başvurular bu adrese, faks ile yapılacak başvurular 0 212/ 259-06-56 numaralı faksa, elektronik posta ile yapılacak başvurular ise bilgiedinme@tursab.org.tr adresine yapılabilecektir. Elektronik posta ve faks ile yapılacak başvuruların, “Bilgi Edinme Hakkı Kanunun Uygulanmasına ilişkin Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik” hükümleri gereğince “Bilgi Edinme Başvurusu” formları doldurularak yapılmalıdır. Yönetmelikte belirtilen usul ve esaslara uygun olarak yapılmayan veya eksik doldurulan veyahut TC. kimlik numarası yazılmaksızın yapılan başvurular kabul edilmeyecektir. Bilgi Edinme Hakkı Kanunu’na göre “Kurum ve kuruluşlarca yayımlanmış veya yayın, broşür, ilan ve benzeri yollarla açıklanmış bilgi ve belgeler, bilgi edinme başvurularına konu olamaz. (01-05-2008)

Yorum YazYou must be logged in to post a comment.